Περί κομμάτων

Πως κατανοούμε τη λειτουργία των κομμάτων;
Πως άλλαξε ο ρόλος τους μέσα στην κρίση;
Γιατί
Που πήγαν οι ΚΟΒες και οι τοπικές;