Ακραίο κέντρο

Υπάρχει στην πραγματικότητα κεντρώος χώρος ή είναι απλά κατασκεύασμα;
Αποτελεί το πολιτικό κέντρο παράταξη ή  ένα σύνολο αξιών;
Έχει το κέντρο κάποιου είδους ηθικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων;
Γιατί δεν υπάρχουν στην Ευρώπη κόμματα που να προσδιορίζονται ως κεντρώα;
Ποια η σχέση του κέντρου με τον ριζοσπαστισμό;
Ποιές αξίες και ποια αιτήματα ορίζουν το ή διεκδικούνται από το χώρο που αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώος;