Πως μαθαίνουμε ιστορία;

Η βασική εκπαίδευση, σε όλες τις προηγμένες χώρες, βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Ορισμένα από αυτά που διδάσκονται είναι λανθασμένα εν γνώσει αυτών που επιβάλλουν τη διδασκαλία τους και πολλά άλλα είναι σε μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμα από κάθε μη προκατειλημμένο άνθρωπο. Πάρτε, για παράδειγμα, τη διδασκαλία της ιστορίας. Κάθε έθνος στοχεύει μόνο στο να προβάλλει το ένδοξο παρελθόν του στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας. Όταν ένας άνθρωπος γράφει την αυτοβιογραφία του αναμένεται να επιδείξει κάποια μετριοφροσύνη. Αλλά όταν ένα έθνος γράφει την αυτοβιογραφία του, δεν υπάρχει κανένα όριο στον αυτοθαυμασμό και την ματαιοδοξία του.

Free Thought and Official Propaganda
by Bertrand Russell